تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات مسافرتی و تورهایی که در سراسر کشور با عقد قرارداد از طریق شرکت افق طلایی دستگاه کرامت کارت را دریافت داشته اند دارندگان کرامت کارت را جذب ومشتریان را در قالب تورهای مسافرتی بشرح زیر اعزام می نمایند،  و هزینه های مرتبط بصورت اقساطی ، بدون دریافت پیش پرداخت یا هرگونه تضامین فردی صرفاً با استفاده از کرامت کارت از حقوق آنان کسر میگردد.

الف- تورهای سیاحتی زیارتی داخلی برای سفر به مشهد،شیراز، اصفهان،کیش، قشم، بندرعباس،یزد، کرمان، کرمانشاه،آذربایجان و سایر استانهای کشور

ب- تورهای سیاحتی زیارتی خارجی برای سفر به حج عمره، عتبات عالیات و سایر کشورهای دلخواه

طراحی سایت شرکتی