تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه ای در سراسر کشور که با عقد قرارداد از طریق شرکت افق طلایی دستگاه کارت خوان کرامت کارت دریافت نموده اند. دارندگان کرامت کارت را جذب وبه مشتریان انواع خدمات بیمه‌ای (شخص ثالث، بدنه، آتش سوزی با مسئولیت، عمر، درمانی و …) وهمچنین خدمات پزشکی که امکان پرداخت هزینه ها از طریق بیمه خدمات درمانی به علل مختلف نظیر زیبایی،ترمیمی وغیره میسر نمی باشد را ارائه می‌نمایندو هزینه‌های مرتبط به صورت اقساطی بدون دریافت پیش پرداخت یا هرگونه تضامین صرفا با استفاده از کرامت کارت از حقوق آنان کسر میگردد.

طراحی سایت شرکتی